Siłę mocowania magnesów można regulować za pomocą jednostki sterującej. W praktyce oznacza to możliwość obniżenia powstawania deformacji spowodowanych działaniem zbyt wielkiej siły mocowania.

Wielką zaletą jednostki jest to, że dzięki niej uchwyt magnetyczny może przeprowadzić cykl odmagnetyzowania. W ten sposób dochodzi do (w zależności od rodzaju materiału obrabianego) odmagnesowania oraz łatwego odmocowania przedmiotu obrabianego z uchwytu magnetycznego.

Nie można zapomnieć również o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa, gdyż bezpiecznik blokuje uruchomienie maszyny aż do momentu włączenia magnesów.

Dla naszych elektromagnesów dostarczamy jednostki zasilające i sterujące typu CUE oraz CUET (z transformatorem). Jednostka zasila uchwyt prądem stałym o napięciu 110V. Wybór odpowiedniej jednostki zależy od mocy magnesu. W przypadku zestawu magnesów ważna jest suma mocy pobieranej poszczególnych magnesów.

Dostarczane sterowniki:

- CUE 850-110V IP00i, moc 850 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
- CUE 850-110V IP54i, moc 850 W, wykonanie w szafce elektrycznej;
- CUET 1250-110V IP00i, moc 1250 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
- CUET 1250-110V IP54i, moc 1250 W, wykonanie w szafce elektrycznej;
- CUET 2500-110V IP00i, moc 2500 W, wykonanie w karcie dla instalacji w maszynie;
- CUET 2500-110V IP54i, moc 2500 W, wykonanie w szafce elektrycznej.

arrow left arrow right
Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000158847 przez IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym i objętym w wysokości 744 000,00 zł.