MODEL WM-L:

- rozmiar całkowity 114x47x25 mm,
- waga 0,5 kg.

MODEL WMS1, WMSA1:

- siła mocowania 350, 400 N;
- waga 0,9 , 1,4 kg.

MODEL WMT1; WMT2:

- rozmiar całkowity 152x45x41;
- 176x45x41 mm waga 1,2 , 1,6 kg.

MODEL PHV-1:

- rozmiar 110x110x16 mm;
- waga 0,3 kg

MODEL PHV-4:

- rozmiar 140x140x37 mm;
- waga 1,3 kg

MODEL PHV-6:

- rozmiar 300x300x35 mm
- waga 5 kg

arrow left arrow right
Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS 0000158847 przez IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Wrocław Fabryczna z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym i objętym w wysokości 744 000,00 zł.